Vårt motto är ”att allt är möjligt”. I samarbete med våra partners och genom vårt nätverk så kan vi ordna vad som helst till er. Utmana oss gärna.

Medlem i

MPI är världens största nätverk inom mötesindustrin med över 23 500 medlemmar i hela världen, varav nästan 2 300 i Europa.

Uppsala Handelskammare är en medlemsorganisation med uppgift att göra Stockholms och Uppsala län till en bättre plats för företag och företagare.

Klara K är ett Karriärprogram för kvinnor som vill framåt eller uppåt.

Mötesplats Relation är ett nätverk av beslutsfattare som vill så och odla bra affärskontakter i Uppsala.

Turismakademin är en effektiv och kompetenshöjande mötesplats med kunskap, kontakt och samverkan för alla som arbetar inom besöksnäringen i Uppsala län.

Partners

Runt om i världen arbetar vi med ett personligt utvalt nätverk av lokala DMC’s (Destination Management Companies). De finns på plats dygnet runt och har den lokala kännedomen som garanterar att ni får den bästa produkten och de bästa priserna för ert arrangemang.

Vi stödjer

HighGrove AB stödjer organisationen Hand in Hand som skapar jobb i de fattigaste delarna av Indien, genom att hjälpa kvinnor att starta egna företag.

Föreningen Samvetet som arbetar med att ta hand om katter som inte har några egna hem.

Resegarantier

HighGrove AB har ställt resegarantier hos Kammarkollegiet. Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts. Garantin ska ställas till Kammarkollegiet innan företaget börjar marknadsföra eller sälja resor. Om resorna av någon anledning inte genomförs, oftast på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.